Vymenovanie na pracovné miesto vedúceho zamestnanca

Alternatívny názov: Zmluva o povýšení pracovníka

Popis: Ponúkame vzor vymenovania zamestnanca do vyššej funkcie zo strany zamestnávateľa.

vložené: 7.septembra 2010 14:34
zobrazené: 14768

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ

Vymenovanie na pracovné miesto vedúceho zamestnanca

Dňa 01.10.2010 sa zakladá Váš pracovný pomer vo funkcii vedúceho odboru, na ktoré Vás týmto menujem.

Po osobnej dohode budú stanovené pracovné i platové podmienky spojené s touto funkciou.

V Bratislave dňa 07.09.2010

Ing. Miroslav Pekný
konateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa