Ponúkame vám vzor návrhu na platobný rozkaz,v ktorom žalobca žiada splatenie zapožičanej sumy od žalovaného.
Vložené: 18.augusta 2010 11:46
Zobrazené: 27 488 x
Stiahnuté: 2 567 x
Ponúkame vzor žaloby na určenie pravosti pohľadávky, ktorú podáva navrhovateľ na dlžníka - úpadcu, ktorý sa dostal do konkurzu a má správcu konkurznej podstaty a pohľadávku voči veriteľovi si nesplnil.
Vložené: 3.augusta 2010 11:33
Zobrazené: 16 245 x
Stiahnuté: 1 034 x
Nájdite si vzor žaloby o náhradu škody spôsobenú trestným činom, ktorou žalobca žiada vydanie platobného rozkazu pre žalovaného, ktorého odsúdili za trestný čin vlámania, o náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená.
Vložené: 5.augusta 2010 12:11
Zobrazené: 15 627 x
Stiahnuté: 1 082 x
Nájdite si vzor žaloby o neúčinnosti kúpnej zmluvy, v ktorej žalobca tvrdí, že žalovaný úmyselne predal svoj majetok, aby nemusel uhradiť svoj dlh.
Vložené: 27.júla 2010 15:05
Zobrazené: 6 750 x
Stiahnuté: 620 x
Potrebujete začať proti dlžníkovi exekučné konanie? Využite návrh na vykonanie exekúcie adresovaný exekútorskému úradu. Praktický vzor na stiahnutie.
Vložené: 16.mája 2014 11:34
Zobrazené: 6 434 x
Stiahnuté: 37 x