Žaloba na určenie pravosti pohľadávky

Alternatívny názov: Určovacia žaloba

Popis: Ponúkame vzor žaloby na určenie pravosti pohľadávky, ktorú podáva navrhovateľ na dlžníka - úpadcu, ktorý sa dostal do konkurzu a má správcu konkurznej podstaty a pohľadávku voči veriteľovi si nesplnil.

vložené: 3.augusta 2010 11:33
zobrazené: 16 245 x
stiahnuté: 1 034 x
Responsive image