Návrh na platobný rozkaz

Alternatívny názov: Platobný rozkaz

Popis: Ponúkame vám vzor návrhu na platobný rozkaz,v ktorom žalobca žiada splatenie zapožičanej sumy od žalovaného.

vložené: 18.augusta 2010 11:46
zobrazené: 27488

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava 1
Zahradnícka 10
812 44 Bratislava


Žalobca:
Ján Vážny
Letná 10, 856 33 Bratislava
r. č.: 123452/9652
Žalovaný:
Róbert Pekný
Hlavná 20, 456 22 Bratislava
r. č.: 456962/7896
Vec: Žaloba o 300,- EUR

Súdny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom
Dvojmo

Čl.1

1.1
Žalovanému som dňa 1.5.2006 požičal 87 000,-SK bez úroku. Túto čiastku mi mal vrátiť do 4 rokov.

1.2
Zmluvu o vypožičaní máme podpísanú.

Čl.2

2.1
Žalovaný svoj dlh splácal včas a presne. Žalovanému ostala jedna splátka, ktorú mi nechce zaplatiť s odôvodnením, že nemá peniaze.

2.2
Žalovaného som kontaktoval už trikrát, dlh mi mal zaplatiť už 1.5.2010, ale nereaguje.

2.3
Dozvedel som sa, že žalovaný si kúpil nové auto.

Čl.3

3.1
Navrhujem preto, aby súd vydal tento

platobný rozkaz:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi čiastku 300,-EUR. Žalovaný je povinný uhradiť náklady konania, to všetko do 15 dní od doručenia platobného rozkazu.

V Bratislave, dňa 1. júla 2010

................................
Ján Vážny

Dôkaz:
Zmluva o vypožičaní
List žalovanému
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa