Nájdite si vzor žiadosti o sponzorský príspevok, ktorým žiada organizácia alebo iný subjekt o peňažný či materiálny príspevok na organizáciu istého podujatia za ponúknutú protihodnotu vo forme reklamy.
Vložené: 5.augusta 2010 09:53
Zobrazené: 52 924 x
Stiahnuté: 1 868 x
Ponúkame vám vzor žiadosti o zrušenie bankomatovej karty, v ktorej klient banky uvádza aj dôvody zrušenia.
Vložené: 26.augusta 2010 12:32
Zobrazené: 41 315 x
Stiahnuté: 769 x
Ponúkame vám vzor odvolania voči rozhodnutiu o nepridelení lôžka na internáte, v ktorom žiadateľ uvádza dôvody, prečo o pridelenie lôžka opakovane žiada.
Vložené: 17.augusta 2010 14:24
Zobrazené: 36 598 x
Stiahnuté: 925 x
Nájdite vzor žiadosti o zníženie školného, v ktorej žiadateľ uvádza dôvody svojej žiadosti
Vložené: 21.septembra 2010 10:54
Zobrazené: 36 221 x
Stiahnuté: 954 x
Ponúkame vám vzor žiadosti o odpustenie poplatkov za vývoz komunálneho odpadu,v ktorej žiadateľ uvádza dôvody svojej žiadosti.
Vložené: 18.augusta 2010 12:42
Zobrazené: 31 711 x
Stiahnuté: 607 x
Ponúkame vzor žiadosti o zníženie sumy faktúry za telefónnu linku z dôvodu, že isté dni nebola dostupná a funkčná.
Vložené: 30.augusta 2010 11:09
Zobrazené: 10 411 x
Stiahnuté: 562 x
Od 1. septembra 2013 môžu na cestných komunikáciách jazdiť aj podomácky vyrobené traktory, vlečky a iné vozidlá určené na poľnohospodárske a lesnícke práce. Tieto vozidlá potrebujú mať pridelené špeciálne EČV typu C, na ktorých získanie je potrebné podať Žiadosť o pridelenie tabuľky.
Vložené: 26.novembra 2013 13:09
Zobrazené: 9 438 x
Stiahnuté: 33 x
Nájdite vzor návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, v ktorom sú uvedené základné informácie o spoločnosti - sídlo,predmet podnikania či spoločníci.
Vložené: 23.augusta 2010 13:07
Zobrazené: 8 483 x
Stiahnuté: 720 x