Žiadosť o zníženie školného

Alternatívny názov:

Popis: Nájdite vzor žiadosti o zníženie školného, v ktorej žiadateľ uvádza dôvody svojej žiadosti

vložené: 21.septembra 2010 10:54
zobrazené: 36221

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Adresát

Meno dekana: doc. Ing. Peter Pekný, PhD.
Názov školy: Ekonomická univerzita v BA
Názov fakulty: Fakulta hospodárskej informatiky
Adresa fakulty: Nábrežná 26, 896 66 Bratislava

Študent


Meno a priezvisko:
Bc. Ján Múdry
R. č.:
123456/7777
Adresa trvalého pobytu:
Romanova 25, 896 66 Bratislava
Telefónne číslo:
0911 666 666        
E-mail:
j.mudry@post.sk
V Bratislave, dňa 1.9.2010

Žiadosť o zníženie školného

Týmto si Vás dovoľujem požiadať o zníženie školného určeného podľa rozhodnutia FHI EU v Bratislave zo dňa 1.9.2010 o určení školného na ak. rok 2010/2011.
Ako dôvod svojej žiadosti uvádzam vynikajúce študijné výsledky a dlhodobo zlý zdravotný stav.


Za kladné vybavenie Vám vopred ďakujem

S pozdravom

...............................
Bc. Ján Múdry

Zoznam príloh:
kópia posudku odborného lekára
výpis študijných výsledkov

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa