Žiadosť o zníženie školného

Popis: Nájdite vzor žiadosti o zníženie školného, v ktorej žiadateľ uvádza dôvody svojej žiadosti

vložené 21.septembra 2010 10:54 | zobrazené: 35 763x | stiahnuté: 953x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o zníženie školného

Adresát

Meno dekana: doc. Ing. Peter Pekný, PhD.
Názov školy: Ekonomická univerzita v BA
Názov fakulty: Fakulta hospodárskej informatiky
Adresa fakulty: Nábrežná 26, 896 66 Bratislava

Študent

Meno a priezvisko:

Bc. Ján Múdry

R. č.:

123456/7777

Adresa trvalého pobytu:

Romanova 25, 896 66 Bratislava

Telefónne číslo:

0911 666 666        

E-mail:

j.mudry@post.sk

V Bratislave, dňa 1.9.2010

Žiadosť o zníženie školného

Týmto si Vás dovoľujem požiadať o zníženie školného určeného podľa rozhodnutia FHI EU v Bratislave zo dňa 1.9.2010 o určení školného na ak. rok 2010/2011.
Ako dôvod svojej žiadosti uvádzam vynikajúce študijné výsledky a dlhodobo zlý zdravotný stav.


Za kladné vybavenie Vám vopred ďakujem

S pozdravom

...............................
Bc. Ján Múdry

Zoznam príloh:

kópia posudku odborného lekára
výpis študijných výsledkov

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o zníženie školného
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 972 912

Dnes: 131

Počet zobrazených vzorov: 19 459 490

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503