Žiadosť o zníženie faktúry

Alternatívny názov: Žiadosť o odpočet sumy

Popis: Ponúkame vzor žiadosti o zníženie sumy faktúry za telefónnu linku z dôvodu, že isté dni nebola dostupná a funkčná.

vložené: 30.augusta 2010 11:09
zobrazené: 10411

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
T-Com a.s.
Polus City Center
Vajnorská 100/A
831 03 Bratislava

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žiadosť o zníženie faktúry

Dňa 20.07.2010 bol na Nábrežnej ulici v dôsledku silnej búrky poškodený telefónny stĺp, ktorý roztrhol telefónny kábel, ktorým mám vedenú pevnú linku. V dôsledku toho mi telefónna linka nefungovala v rozsahu 4 dní. Prikladám potvrdenie o realizovanej oprave telefónneho stĺpu.

Dňa 14.08.2010 mi bola doručená faktúra číslo 12345/2010 od Vašej spoločnosti za poskytované služby za uplynulé zúčtovacie obdobie, ktorá bola v plnej výške.

V dôsledku toho, že som 4 dni, od 20.07. do 24.07.2010 nemohol využívať služby telefónne linky, žiadam o zníženie faktúry o tieto dni.

Za skoré vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom

Ján Vážny
žiadateľ

Príloha:
Potvrdenie o realizovanej oprave
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa