Žiadosť o sponzorský príspevok

Alternatívny názov: Žiadosť o sponzorstvo

Popis: Nájdite si vzor žiadosti o sponzorský príspevok, ktorým žiada organizácia alebo iný subjekt o peňažný či materiálny príspevok na organizáciu istého podujatia za ponúknutú protihodnotu vo forme reklamy.

vložené: 5.augusta 2010 09:53
zobrazené: 53 165 x
stiahnuté: 1 872 x
Responsive image