Žiadosť o sponzorský príspevok

Alternatívny názov: Žiadosť o sponzorstvo

Popis: Nájdite si vzor žiadosti o sponzorský príspevok, ktorým žiada organizácia alebo iný subjekt o peňažný či materiálny príspevok na organizáciu istého podujatia za ponúknutú protihodnotu vo forme reklamy.

vložené: 5.augusta 2010 09:53
zobrazené: 52924

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o sponzorský príspevok

ABC a.s.
Nábrežná 14
912 34 Trnava
IČO: 987654

ŠK Komplet Trnava – Modranka
Ivana Krasku 33
917 05 Trnava – Modranka
IČO: 123456

Žiadosť o sponzorský príspevok

na Trnavský šachový festival detí a mládeže – 1. ročník – TIRNAVA šachových nádejí v rámci 7. ročníka Regionálneho šachového festivalu detí a mládeže, 7. Kolo, na prípravu spomienkových predmetov a občerstvenia zdarma.

1. Charakteristika podujatia:

1.1
„Šach pre všetkých – všetci pre šach“
Šachový festival detí a mládeže od 6 do 20 rokov, pre všetkých, ktorí majú radi šach, majstrov i začiatočníkov.

1.2
Snahou organizátorov je obnoviť tradíciu šachových turnajov TIRNAVIA v Trnave, tentoraz však so zameraním na deti a mládež.

1.3
Športovo-kultúrne podujatie, ktoré sa uskutoční v roku 770. Výročia udelenia výsad kráľovského mesta ako prvého na území dnešného Slovenska pripravujú šachové oddiely ŠK Komplet Trnava – Modranka, ŠK Lokomotíva Trnava a ŠK Hydina Cífer v spolupráci s organizátormi Regionálneho šachového festivalu.

1.4
Predpokladá sa účasť 100 až 120 detí, k tomu doprovod, rodičia, tréneri, návštevníci podujatia...
V turnaji detí budú súťažiť chlapci i dievčatá vo vekových kategóriách do 8, 11 a 14 rokov a výsledky Turnaja A sa budú započítavať do súťaže GRAND PRIX mládeže 2010, projektu Slovenského šachového zväzu na objavenie šachových nádejí na Slovensku. Starší chlapci a dievčatá budú bojovať v Turnaji B o víťazstvo v kategóriách do 16 a 20 rokov. Pre najúspešnejších v jednotlivých kategóriách víťazov pripravujeme ceny a pre všetkých zúčastnených mladých šachistov chceme pripraviť spomienkové predmety a občerstvenie zdarma.

2. Organizačné informácie o podujatí

2.1 Organizátori:
Garant turnaja: ŠK Komplet Trnava – Modranka
Riaditeľ súťaží: Július Garajský
Hlavný rozhodca: Ing. Rastislav Diviak
2.2 Miesto a termíny:
Kultúrny dom Trnava – Modranka, Sereďská ul
4. september 2010 (sobota)
Prezentácia: 8:30 – 9:00 hod.
2.3 Podmienky účasti:
Chlapci a dievčatá narodení po 1.1.1998
(majstri, aj začiatočníci)
2.4 Hrací systém:
Turnaj A – Šachová Grand Prix
Pre hráčov narodených v roku 1994 a mladších
s ratingom podľa LOK maximálne 1550 bodov
Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu

Turnaj B – do 20 rokov (narodení 1. 1. 1988 a mladší),
Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 20 minút na partiu
Hrá sa podľa pravidiel FIDE
Technické podmienky podľa štatútu Regionálneho šachového festivalu detí a mládeže 2009/2010
2.5 Ceny:
Bez štartovného
Ceny pre všetkých účastníkov, výber podľa poradia
2.6 Strava:
Účastníkom bude podávané občerstvenie a nápoje
2.7 Upozornenie:
Na každého nepárneho účastníka festivalu priniesť kompletnú hraciu súpravu a funkčné šachové hodiny
2.8 Prihlášky:
Počet účastníkov prosíme nahlásiť na elektronickú adresu
skkomplet@abc.sk alebo na t.č. 123 456 789 do 15.09.2010
Prepozície sú zverejnené na www.modranka-sach.sk
3. Organizačný výbor

3.1
Mgr. Vladimír Hagara
ŠK Lokomotíva Trnava

3.2
Ing. Július Gajarský
ŠK Komplet Trnava - Modranka

3.3
Miloš Šarmír
ŠK Hydina Cífer

4. Finančné a vecné príspevky

4.1 Účel použitia:
Zakúpenie cien pre víťazov v jednotlivých kategóriách (poháre, medaily, diplomy...)
Zakúpenie občerstvenia pre účastníkov
Zakúpenie spotrebného materiálu
Zaplatenie poplatkov súvisiacich s podujatím
4.2 Forma pomoci:
Zaslanie finančného príspevku
Zakúpenie či venovanie predmetov na ceny, občerstvenie
Venovanie či poskytnutie predmetov potrebných pre organizáciu podujatia
4.3 Návrhy možností:
Poukázanie na účet zastrešujúceho organizátora podujatia ŠK Komplet Trnava-Modranka vo VÚB č. účtu 1234567890/0200
Venovanie a poskytnutie vecných predmetov a materiálu pre zabezpečenie podujatia organizátorom podujatia
4.4 Naša protiponuka:
Zverejnenie v zozname sponzorov podujatia
Reklamu resp. informáciu o vašej organizácii v priestoroch podujatia
Zverejnenie sponzorov vo fotodokumentácii a videodokumentácii z podujatia
Informáciu o sponzoroch podujatia vo výsledkovej listine
Ďalšie špecifické formy zvýraznenia sponzorov na základe vzájomnej dohody
V Trnave dňa 20.07.2010

Július Garajský
ŠK Komplet Trnava - Modranka

organizátor a žiadateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa