Žiadosť o zrušenie bankomatovej karty

Alternatívny názov: Návrh na zrušenie bankomatovej karty

Popis: Ponúkame vám vzor žiadosti o zrušenie bankomatovej karty, v ktorej klient banky uvádza aj dôvody zrušenia.

vložené: 26.augusta 2010 12:32
zobrazené: 41315

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
OTP Banka, a.s.
Poštová 16
896 55 Bratislava

Meno klienta:
Jana Pekná
Adresa:
Hlavná 11, 485 66 Bratislava
Dátum narodenia:
11.3.1970
Rodné číslo:
123456/8962
Číslo účtu:
1234567/8080
Vec: Žiadosť o zrušenie bankomatovej karty

Týmto Vás žiadam o zrušenie bankomatovej karty č. 546982, ktorá mi bola vydaná k účtu číslo 1234567/8080. O zrušenej bankomatovej karty Vás žiadam z dôvodu, že odchádzam bývať do zahraničia, preto som sa rozhodla svoj účet č. 1234567/8080 zrušiť.

Za kladné vybavenie vopred ďakujem

................................
Jana Pekná

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa