Ponúkame vzor žiadosti o reklamáciu, v ktorej si uplatňujete právo poškodený tovar vymeniť za nový.
Vložené: 15.apríla 2010 14:37
Zobrazené: 13 504 x
Stiahnuté: 1 593 x
Vyberte si vzor zmluvy na uplatnenie práva na bezplatné odstránenie vady na veci, ktorú ste si ako novú zakúpili v obchode a podanie reklamácie.
Vložené: 15.apríla 2010 14:20
Zobrazené: 9 195 x
Stiahnuté: 903 x
Nájdite si vzor reklamácie, kde ide o uplatnenie práva na zľavu z ceny predanej veci v obchoce. Nárok na zľavu.
Vložené: 15.apríla 2010 15:22
Zobrazené: 4 931 x
Stiahnuté: 455 x
Vyberte si vzor žaloby, v ktorej si žalobca uplatňuje svoje právo na výmenu chybného tovaru zakúpeného v obchode, po tom, čo mu tento obchod odmietol vec vymeniť.
Vložené: 15.apríla 2010 16:05
Zobrazené: 4 452 x
Stiahnuté: 361 x
Nájdete si tu vzor žaloby podanú na obchod z dôvodu, že Vám nechcú uznať výmenu vadného tovaru zakúpeného v ich predajni v rámci záručnej lehoty
Vložené: 16.apríla 2010 09:19
Zobrazené: 4 242 x
Stiahnuté: 367 x