Uplatnenie práva na výmenu veci

Alternatívny názov: Reklamácia tovaru so žiadosťou o výmenu

Popis: Ponúkame vzor žiadosti o reklamáciu, v ktorej si uplatňujete právo poškodený tovar vymeniť za nový.

vložené: 15.apríla 2010 14:37
zobrazené: 13504

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC s.r.o.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123 45 678

Kupujúci:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Uplatnenie práva na výmenu veci predanej v obchode

Vo Vašej pobočke na Račianskej ulici 5 v Bratislave som dňa 01.02.2010 kúpil za cenu 300,- EUR monitor značky Samsung, výrobné číslo: SAM12345AB. Na zakúpenom výrobku sa vyskytla vada, a to nefunkčný vstavaný mikrofón. Závadu ste v rámci reklamačného konania z záručnej lehote odstránili, avšak po 14. dňoch od vyzdvihnutia monitoru sa závada vyskytla znovu. Opäť ste ju odstránili a potom sa to opakovalo ešte dvakrát. Teraz mikrofón opäť nefunguje, preto monitor z dôvodu opätovného vyskytnutia vady po oprave nemôžem riadne používať.

Uplatňujem si preto u Vás v záručnej lehote právo na výmenu uvedeného monitoru za nový, nepoškodený, v zmysle § 622 odst.2 a § 625 Obč.zák.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
kupujúci

Dôkaz:
Kópia dokladu o zakúpení výrobku z 01.02.2010
Kópie záručného listu a všetkých potvrdení o uskutočnených opravách
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa