Uplatnenie práva na zľavu z ceny predanej veci

Alternatívny názov: Reklamácia zakúpeného tovaru s nárokom na zľavu

Popis: Nájdite si vzor reklamácie, kde ide o uplatnenie práva na zľavu z ceny predanej veci v obchoce. Nárok na zľavu.

vložené: 15.apríla 2010 15:22
zobrazené: 4931

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC s.r.o.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123 45 678

Kupujúci:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Uplatnenie práva na zľavu z ceny predanej veci

Vo Vašej pobočke na Račianskej ulici 5 v Bratislave som si dňa 01.02.2010 kúpil monitor značky Samsung, výrobné číslo: SAM12345AB v cene 300,- EUR.

Na zakúpenom výrobku sa však po týždni používania vyskytla vada – nefunkčnosť automatického nastavenia monitoru, ktorú som u Vás reklamoval dňa 10.02.2010. Po prehliadke monitora u Vás ste mi oznámili, že daná vada sa nedá odstrániť, ale nijako nebráni v užívaní daného tovaru, pretože má aj manuálnu verziu. Keďže túto automatickú funkciu nutne nepotrebujem k činnosti súvisiacej s monitorom, uplatňujem si iba právo na zľavu z ceny predanej veci, na ktorú mám podľa § 623 Obč. zák. nárok.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
kupujúci

Dôkaz:
kópie dokladu o zakúpení výrobku z 01.02.2010
Kópia reklamačného protokolu z 10.02.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa