Žaloba o stanovenie povinnosti vymeniť chybnú vec predanú v obchode

Alternatívny názov: Žaloba na obchod, aby Vám bola zakúpená chybná vec vymenená

Popis: Vyberte si vzor žaloby, v ktorej si žalobca uplatňuje svoje právo na výmenu chybného tovaru zakúpeného v obchode, po tom, čo mu tento obchod odmietol vec vymeniť.

vložené 15.apríla 2010 16:05 | zobrazené: 4 352x | stiahnuté: 361x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o stanovenie povinnosti vymeniť chybnú vec predanú v obchode

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
v zastúpení JUDr. Jurajom Nemcom

Žalovaná:

ABC s.r.o.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123 45 67
zapísaná v Obchodnom registri Krajským súdom v Bratislave
oddiel C, vložka A123/4

Žaloba o stanovenie povinnosti bezplatne vymeniť predanú vec

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
Dvojmo


Čl. 1

1.1

Žalobca zakúpil v predajni žalovanej firmy na Račianskej ulici č. 5 v Bratislave dňa 01.02.2010 monitor značky Samsung, za cenu 300,- EUR, výrobné číslo: SAM12345AB. Na zakúpenom výrobku sa vyskytla vada hneď v prvý deň užívania, a to nefunkčný vstavaný mikrofón. Závadu žalovaná firma v rámci reklamačného konania v záručnej lehote odstránila, avšak po 14 dňoch od vyzdvihnutia monitoru, t.j. 16.03.2010, sa porucha vyskytla znova. Opäť firma zaistila odstránenie poruchy a potom sa všetko opakovalo ešte dvakrát. Teraz mikrofón opäť nefunguje, preto žalobca nemôže monitor, po opätovnom vyskytnutí poruchy po oprave, riadne používať.

Čl. 2

2.1

V záručnej lehote sa na vyššie popísanom monitore vyskytla porucha, ktorú evidentne nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť riadne používaný ako bezporuchový. Žalobca má preto právo s ohľadom na ustanovenie § 622 odst. 2 a § 625 Obč. zák. právo na výmenu. Toto právo žalobca v záručnej dobe, teda včas, uplatnil u vedúceho reklamačného oddelenia predajne, kde monitor zakúpil. Ten však monitor striktne odmietol vymeniť a ponúkol iba ďalšiu opravu.

Čl. 3

3.1

Navrhujeme preto vydanie tohto

r o z s u d k u

Žalovaná firma je povinná vymeniť žalobcovi monitor značky Samsung výrobní číslo: SAM12345AB v cene 300,– EUR, zakúpený dňa 01.02.2010, za nový monitor rovnakého typu bez poruchy a nahradiť mu náklady konania, a to všetko do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
v zastúpení JUDr. Jurajom Nemcom
žalobca

Dôkaz:

Výsluch žalobcu
Kópia obstarávacích dokladov k monitoru
výsluch vedúceho reklamačného oddelenia predajne

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o stanovenie povinnosti vymeniť chybnú vec predanú v obchode
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 087 652

Dnes: 4 036

Počet zobrazených vzorov: 19 535 901

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 701