Uplatnenie práva na bezplatné odstránenie vady veci predanej v obchode

Alternatívny názov: Reklamácia nového tovaru z obchodu

Popis: Vyberte si vzor zmluvy na uplatnenie práva na bezplatné odstránenie vady na veci, ktorú ste si ako novú zakúpili v obchode a podanie reklamácie.

vložené: 15.apríla 2010 14:20
zobrazené: 9195

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC s.r.o.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123456

Kupujúci:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Uplatnenia práva na bezplatné odstránenie vady veci predanej v obchode

Vo Vašej pobočke na Račianskej ulici 5 v Bratislave som si dňa 01.02.2010 kúpil monitor značky Samsung, výrobné číslo: SAM12345AB. Na zakúpenom výrobku sa však vyskytujú vady nezlučiteľné s bezporuchovým užívaním predmetnej veci, a to nižšia obnovovacia frekvencia obrazu, ako je udávaná výrobcom, v dôsledku čoho sa na monitor nedá pozerať prakticky dlhšie ako desať minút a nefunkčné vnútorné menu monitoru.

Preto si podľa § 622 odst. 1 a § 625 Obč. zák. uplatňujem v záručnej lehote právo na bezplatné odstránenie uvedených závad.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
kupujúci

Dôkaz:
Kópia dokladu o zakúpení výrobku z 01.02.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa