Nemôžete sa zúčastniť súdneho pojednávania z vážnych dôvodov? Ospravedlenenie neúčasti na pojednávaní je praktickým vzorom, ktorý je určený práve pre tento prípad. Ospravedlniť sa možno z rôznych dôvodov, treba ich však objasniť prípadne zdokladovať.
Vložené: 1.júla 2011 10:05
Zobrazené: 64 602 x
Stiahnuté: 1 411 x
Ponúkame vzor odvolania pre prípad, že potrebujete zrušiť uznesenie súdu o príklepe
Vložené: 11.marca 2010 13:16
Zobrazené: 39 366 x
Stiahnuté: 2 573 x
Poskytneme Vám vzor žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov z dôvodu, že žiadateľ je vo finančnej tiesni.
Vložené: 11.augusta 2010 10:28
Zobrazené: 27 357 x
Stiahnuté: 2 102 x
Ponúkame vzor dovolania na Najvyšší súd SR, ktorý podáva žalobca prostredníctvom svojho advokáta proti rozhodnutiu súdu nižšieho stupňa a navrhuje nový rozsudok.
Vložené: 27.augusta 2010 15:15
Zobrazené: 25 922 x
Stiahnuté: 1 317 x