Odvolanie proti uzneseniu o príklepe

Alternatívny názov: Odvolanie proti rozhodnutiu o príklepe

Popis: Ponúkame vzor odvolania pre prípad, že potrebujete zrušiť uznesenie súdu o príklepe

vložené 11.marca 2010 13:16 | zobrazené: 39 154x | stiahnuté: 2 570x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Odvolanie proti uzneseniu o príklepe, aby bolo toto uznesenie zrušené.

Krajský súd v Bratislave
prostredníctvom
Okresného súdu
Bratislava II
Súdna 12
851 02 Bratislava 2

Oprávnený:

Jaroslav Vážny,
Nábrežná 34
841 02 Bratislava 2
r.č. 123456/7890

Povinný:

Miroslav Púchovský
Prievozská 25
852 02 Bratislava 2
r.č. 987654/3210


Odvolanie proti uzneseniu o príklepe

Odvolanie Jaroslava Vážneho, spoluvlastníka nehnuteľnosti, proti uzneseniu Okresného súdu v Bratislave II. zo dňa 11. 02. 2010, č. j. 2 E 02/2009-35

1.

Vlastním jednu polovicu rekreačnej chaty s príslušenstvom popisné č. 1285 so stavebnou parcelou popisné č. 25 a záhradou popisné č. 85, zapísaných na Katastrálnom úrade v Bratislava II na liste vlastníctva popisné číslo 78 pre katastrálne územie Bratislava 2. Druhým spoluvlastníkom je Miroslav Púchovský.

2.

Uznesením zo dňa 12.10.2009, č. j. 2 E 10/2009-6, bol nariadený výkon rozhodnutia predajom 7/8 uvedených nehnuteľností, ktoré patria pánovi Miroslavovi Púchovskému. Ako som sa neskôr dozvedel, dňa 11.02.2010 sa konalo dražobné konanie a bolo vydané uznesenie o príklepe. Tejto dražby som sa nemohol zúčastniť, pretože mi v rozpore s ust. § 336 ods. 1 písm. a) o s. r. nebola doručená dražobná vyhláška.

Navrhujem,

aby odvolací súd zrušil uznesenie okresného súdu o príklepe.

V Bratislave dňa 20. februára 2010

Jaroslav Vážny
oprávnený

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Odvolanie proti uzneseniu o príklepe, aby bolo toto uznesenie zrušené.
Hore

Vydal Vám súd uznesenie o príklepe, s ktorým však nesúhlasíte? Chcete podať odvolanie, ale neviete ako? Využite jednoduchý vzor a napíšte si svoje vlastné odvolanie proti uzneseniu o príklepe, v ktorom udáte dôvod nesúhlasu na základe dôkazov.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 233 532

Dnes: 3 895

Počet zobrazených vzorov: 19 609 739

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 870