Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov

Alternatívny názov: Odpustenie súdnych poplatkov

Popis: Poskytneme Vám vzor žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov z dôvodu, že žiadateľ je vo finančnej tiesni.

vložené: 11.augusta 2010 10:28
zobrazené: 27357

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
814 22 Bratislava
k. Sp.zn. 1A-111/111

Žiadateľka:
Mária Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov

Čl. 1

1.1
Dňa 20.07.2010 sme boli s manželom Jánom Vážnym rozvedení na Okresnom súde Bratislava I v Bratislave. Návrh na rozvod som podala ja. Manžel neprispieval na svoju maloletú dcéru, ktorá sa narodila v priebehu manželstva a to 20.04.2009 a neprispieval ani na rodinné poplatky, všetko som musela hradiť ja.

Čl. 2

2.1
Súdne poplatky mám zaplatiť ja ako žiadateľ o rozvod, preto žiadam súd o úplné odpustenie od súdnych poplatkov z dôvodu mojej finančnej tiesne.

V Bratislave, dňa 10.08.2010

Mária Vážna
žiadateľka

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa