Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

Alternatívny názov: Ospravedlenie na súd

Popis: Nemôžete sa zúčastniť súdneho pojednávania z vážnych dôvodov? Ospravedlenenie neúčasti na pojednávaní je praktickým vzorom, ktorý je určený práve pre tento prípad. Ospravedlniť sa možno z rôznych dôvodov, treba ich však objasniť prípadne zdokladovať.

vložené 1.júla 2011 10:05 | zobrazené: 63 848x | stiahnuté: 1 407x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

Ján Vážny, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

Dňa 20. júna 2011 som obdržal predvolanie na pojednávanie vo veci navrhovateľa Jana Vážneho proti odporcovi ......... o zaplatenie 3 000,- Eur s príslušenstvom, ktoré sa má konať dňa 11. 8. 2011 o 9.00 hod. v pojednávacej miestnosti č. dverí 127.

Tohto pojednávania sa nemôžem zúčastniť z dôvodu, že dlhodobo žijem v zahraničí, teda ešte v čase pred obdržaním predvolania zo strany súdu.

Týmto ospravedlňujem svoju neúčasť na pojednávaní, pričom sa pridržiavam tvrdení uvedených v návrhu, k úhrade žalovanej sumy zo strany žalovaného ani čiastočne doposiaľ nedošlo, preto žiadam súd, aby konal v mojej neprítomnosti a zaviazal odporcu na zaplatenie žalovanej sumy a trov konania, ktorých výška je vyšpecifikovaná v návrhu.

(Týmto žiadam vážený súd o ospravedlnenie mojej účasti na uvedenom pojednávaní a konanie v mojej neprítomnosti.)


Za pochopenie ďakujem.

Ján Vážny

Prílohy:

Fotokópie dokladov (letenka a pod.)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 072 673

Dnes: 2 074

Počet zobrazených vzorov: 19 525 605

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674