Listina o vydedení

Závažným dokumentom v rámci dedičského konania môže byť aj Listina o vydedení. Uvedený vzor sa spisuje napr. v prípade, že dedič sa o poručiteľa za jeho života nestará a ten ho následne do svojej záveti neuvedie a vydedí.

Vložené: 17.júna 2010 09:54
Zobrazené: 34970x
Stiahnuté: 2385x

Námietka voči listine o vydedení

Potrebujete vzor námietky, kde sa odvolávate voči listine o vydedení, na základe ktorej vás poručiteľ zbavil práva na dedičstvo? Vzor odvolania nájdete tu.

Vložené: 13.apríla 2010 16:03
Zobrazené: 14739x
Stiahnuté: 984x

Námietka voči dedičskej nespôsobilosti dediča po poručiteľovi

Vyberte si vzor námietky pre prípad, že dedič po poručiteľovi je nespôsobilý na získanie dedičstva z dôvodu stíhania za spáchanie trestného činu.

Vložené: 13.apríla 2010 16:34
Zobrazené: 6263x
Stiahnuté: 519x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa