Vydedenie Ponúkame vzory zmlúv týkajúce sa dedičského konania, kedy bola osoba vydedená z viacerých dôvodov, neoprávnene alebo podáva návrh na vydedenie z konkrétneho dôvodu a iné

Listina o vydedení

Závažným dokumentom v rámci dedičského konania môže byť aj Listina o vydedení. Uvedený vzor sa spisuje napr. v prípade, že dedič sa o poručiteľa za jeho života nestará a ten ho následne do svojej záveti neuvedie a vydedí.

Vložené: 17.júna 2010 09:54 | Zobrazené: 33129x | Stiahnuté: 2 380x Zobraziť celý vzor zmluvy

Námietka voči listine o vydedení

Potrebujete vzor námietky, kde sa odvolávate voči listine o vydedení, na základe ktorej vás poručiteľ zbavil práva na dedičstvo? Vzor odvolania nájdete tu.

Vložené: 13.apríla 2010 16:03 | Zobrazené: 13862x | Stiahnuté: 982x Zobraziť celý vzor zmluvy

Námietka voči dedičskej nespôsobilosti dediča po poručiteľovi

Vyberte si vzor námietky pre prípad, že dedič po poručiteľovi je nespôsobilý na získanie dedičstva z dôvodu stíhania za spáchanie trestného činu.

Vložené: 13.apríla 2010 16:34 | Zobrazené: 5650x | Stiahnuté: 518x Zobraziť celý vzor zmluvy

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 30 808 688

Dnes: 514

Počet zobrazených vzorov: 18 735 889

Počet stiahnutých vzorov: 1 487 519