Námietka voči listine o vydedení

Alternatívny názov: Odvolanie proti rozhodnutiu o vydedení

Popis: Potrebujete vzor námietky, kde sa odvolávate voči listine o vydedení, na základe ktorej vás poručiteľ zbavil práva na dedičstvo? Vzor odvolania nájdete tu.

vložené: 13.apríla 2010 16:03
zobrazené: 14739

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vážený pán
JUDr. Juraj Nemec
Notársky úrad
Mýtna 18
852 02 Bratislava

Námietka voči listine o vydedení

Konanie o dedičstve po Jana Vážnej, naposledy bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2010

Ja menovaný Ján Vážny som synom zosnulej Jany Vážnej. Keď som sa 06.04.2010 zúčastnil dedičského konania, tak som sa dozvedel, že moja matka vydedila celú rodinu z dôvodu, že sme sa o ňu v starobe nestarali doma, ale zariadili sme jej profesionálnu starostlivosť v domove dôchodcov. Mysleli sme si, že sa tam bude mať lepšie. Ja a moja žena stále nie sme doma deti chodia do školy. Domov dôchodcov som hradil zo svojho, matka si mohla o čokoľvek požiadať a ja som jej to dopravil. S rodinou sme matku každú sobotu navštevovali.

S vydedením preto nemôžem súhlasiť.

V Bratislave dňa 12.04.2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa