Námietka voči dedičskej nespôsobilosti dediča po poručiteľovi

Alternatívny názov: Námietka z dôvodu stíhania dediča za trestný čin

Popis: Vyberte si vzor námietky pre prípad, že dedič po poručiteľovi je nespôsobilý na získanie dedičstva z dôvodu stíhania za spáchanie trestného činu.

vložené: 13.apríla 2010 16:34
zobrazené: 6263

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vážený pán
JUDr. Juraj Nemec
Notársky úrad
Mýtna 18
852 02 Bratislava

Námietka voči dedičskej nespôsobilosti dediča po poručiteľovi

Konanie o dedičstve po Jane Vážnej, naposledy bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2010

Dozvedel som sa, že ste bol Okresným súdom Bratislava I. poverený k vykonaniu úkonom vo vyššie uvedenom dedičskom konaní po mojej sestre Jane Vážnej.
Chcel by som upozorniť na fakt, že poručiteľkin brat Miroslav Pekný, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, bol pred dvoma rokmi odsúdený k odňatiu slobody na 8 rokov, za trestný čin ublíženia na zdraví s následkom smrti. Trestný čin spáchal na poručiteľkinom manželovi Pavlovi Vážnom.

Prosím, aby bolo prihliadnuté k tejto skutočnosti aj v konaní o dedičstve po zosnulej.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Pekný
Račianska 85
845 02 Bratislava
r.č. 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa