Ponúkame vzor výpovede poistnej zmluvy v prípade, že poistník ju vypovedá poisťovni k dátumu výročia zmluvy s ohľadom na zákonom stanovenú 6-týždňovú lehotu na podanie výpovede.
Vložené: 21.mája 2010 09:14
Zobrazené: 70 653 x
Stiahnuté: 6 626 x
Nemáte vo svojom vozidle Formulár k dopravnej nehode, hoci Vám to prikazuje zákon? Tak si ho jednoducho stiahnite a predíďte pokute.
Vložené: 17.júna 2010 16:44
Zobrazené: 36 145 x
Stiahnuté: 13 695 x
Ponúkame výpoveď poistnej zmluvy na povinné zmluvné poistenie z dôvodu, že poistník predal vozidlo inej osobe a tým mu zaniká poistný vzťah.
Vložené: 21.mája 2010 11:43
Zobrazené: 26 444 x
Stiahnuté: 2 240 x
Vyberte si vzor výpovede a odhlásenia motorového vozidla z poisťovne z dôvodu, že majiteľ dané vozidlo, na ktoré mal uzavreté povinné zmluvné poistenie, predal.
Vložené: 23.augusta 2010 12:37
Zobrazené: 19 589 x
Stiahnuté: 1 976 x
Nájdite si vzor výpovede zmluvy o povinnom zmluvnom poistení, ktorú podáva poistník poisťovni bez udania dôvodu výpovede - dohodou.
Vložené: 21.mája 2010 10:56
Zobrazené: 17 013 x
Stiahnuté: 2 137 x
Nájdite si vzor výpovede poistnej zmluvy na povinné zmluvné poistenie z dôvodu, že motorové vozidlo, na ktoré je poistka určená, zmenilo vlastníka.
Vložené: 21.mája 2010 12:26
Zobrazené: 15 934 x
Stiahnuté: 1 390 x
Vyberte si vzor výpovede poistnej zmluvy, ktorú poistník podáva v zákonom stanovenej lehote dvoch mesiacov od jej uzatvorenia bez uvedenia dôvodu.
Vložené: 20.mája 2010 15:35
Zobrazené: 15 135 x
Stiahnuté: 1 105 x
Ponúkame vám vzor predčasnej výpovede poistnej zmluvy, v ktorej poistená osoba žiada o vrátenie nespotrebovaného poistného.
Vložené: 11.augusta 2010 16:23
Zobrazené: 9 666 x
Stiahnuté: 968 x
Vyberte si vzor výpovede poistnej zmluvy na PZP v prípade, že poistník vozidlo vyradil z evidencie a zaniká mu tak poistná zmluva.
Vložené: 21.mája 2010 10:06
Zobrazené: 5 432 x
Stiahnuté: 508 x