Výpoveď zmluvy na PZP z dôvodu zmeny vlastníka vozidla

Alternatívny názov: Ukončenie povinného zmluvného poistenia z dôvodu zmeny vlastníka vozidla

Popis: Nájdite si vzor výpovede poistnej zmluvy na povinné zmluvné poistenie z dôvodu, že motorové vozidlo, na ktoré je poistka určená, zmenilo vlastníka.

vložené 21.mája 2010 12:26 | zobrazené: 15 774x | stiahnuté: 1 390x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď zmluvy na PZP z dôvodu zmeny vlastníka vozidla

Poistiteľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

Poistník:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Výpoveď zmluvy na PZP č. 123456 z dôvodu zmeny vlastníka vozidla

Čl.1

1.1

Žiadam o výpoveď poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia č. 123456 podľa ustanovení zákona z dôvodu zmeny vlastníka vozidla k najbližšiemu možnému dňu ukončenia.

1.2

Originálny doklad o dĺžke trvania poistenia a dĺžke bezškodového priebehu mi prosím zašlite na vyššie uvedenú adresu.

Čl. 2

2.1

Nespotrebované poistné mi prosím zašlite na môj účet č. 123456789/1100 alebo poštovou poukážkou.

V Bratislave, dňa 15.05.2010

S pozdravom

Ján Vážny
poistník

Prílohy:

-Kópia kúpnej zmluvy
-Kópia veľkého technického preukazu so záznamom nového vlastníka vozidla

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď zmluvy na PZP z dôvodu zmeny vlastníka vozidla
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 942 613

Dnes: 1

Počet zobrazených vzorov: 19 440 036

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 454