Výpoveď poistnej zmluvy k dátumu výročia zmluvy

Alternatívny názov: Vypovedanie zmluvy poisťovni v období jedného roka od jej vzniku

Popis: Ponúkame vzor výpovede poistnej zmluvy v prípade, že poistník ju vypovedá poisťovni k dátumu výročia zmluvy s ohľadom na zákonom stanovenú 6-týždňovú lehotu na podanie výpovede.

vložené: 21.mája 2010 09:14
zobrazené: 70653

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Poistiteľ:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Poistník:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Výpoveď poistnej zmluvy č. 123456 k dátumu výročia zmluvy

1.
V súlade s ustanoveniami § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy PZP č. 123456 zo dňa 25.júna 2009 a jej príslušných všeobecných poistných podmienok, podávam výpoveď vyššie uvedenej poistnej zmluvy ku koncu poistného obdobia, v lehote podľa § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t.j. minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia uvedenej poistnej zmluvy, prípadne jej dodatkov.

2.
Originál doklad o dĺžke trvania poistenia a bezškodového priebehu mi prosím zašlite na vyššie uvedenú adresu.

3.
Nespotrebované poistné mi prosím zašlite na môj účet č. 123456789/1100 alebo poštovou poukážkou.

V Bratislave, dňa 10.05.2010

Ján Vážny
poistník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Končí Vám poistné obdobie? Našli ste si cez porovnávaciu kalkulačku výhodnejšiu ponuku na Vaše pzp? Chcete svojej aktuálnej poisťovni poslať výpoveď? Žiadny problém, nie je nič jednoduchšie. Využite uvedený vzor a spíšte si vlastnú výpoveď poistnej zmluvy k dátumu výročia zmluvy. Treba však dodržať povinnú lehotu na podanie výpovede, ktorá je 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia. V tomto prípade Vám poisťovňa musí výpoveď prijať a v prípade nespotrebovaného poistného aj príslušnú čiastku vrátiť. Takže v tom prípade je výhodné urobiť tak včas.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa