Výpoveď poistnej zmluvy z dôvodu predaja vozidla

Alternatívny názov: Ukončenie povinného zákonného poistenia z dôvodu, že poistník predal vozidlo

Popis: Ponúkame výpoveď poistnej zmluvy na povinné zmluvné poistenie z dôvodu, že poistník predal vozidlo inej osobe a tým mu zaniká poistný vzťah.

vložené: 21.mája 2010 11:43
zobrazené: 26444

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Poistiteľ:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Poistník:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Výpoveď poistnej zmluvy č. 123456 z dôvodu predaja vozidla

Čl. 1

1.1
Žiadam o výpoveď poistnej zmluvy na povinné zmluvné poistenie č. 123456 z dôvodu predaja vozidla k najbližšiemu možnému dátumu ukončenia.

1.2
Originálny doklad o dĺžke trvania poistenia a dĺžke bezškodového priebehu mi prosím zašlite na vyššie uvedenú adresu.

Čl. 2

2.1
Nespotrebované poistné mi prosím vráťte na môj účet č. 123456/1100 alebo poštovou poukážkou na moju adresu.

V Bratislave, dňa 15.05.2010

S pozdravom

Ján Vážny
poistník

Prílohy:
- Kópia kúpnej zmluvy
- Kópia veľkého technického preukazu so záznamom nového vlastníka vozidla
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa