Výpoveď poistnej zmluvy z dôvodu predaja vozidla

Alternatívny názov: Ukončenie povinného zákonného poistenia z dôvodu, že poistník predal vozidlo

Popis: Ponúkame výpoveď poistnej zmluvy na povinné zmluvné poistenie z dôvodu, že poistník predal vozidlo inej osobe a tým mu zaniká poistný vzťah.

vložené 21.mája 2010 11:43 | zobrazené: 26 440x | stiahnuté: 2 240x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď poistnej zmluvy z dôvodu predaja vozidla

Poistiteľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

Poistník:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Výpoveď poistnej zmluvy č. 123456 z dôvodu predaja vozidla

Čl. 1

1.1

Žiadam o výpoveď poistnej zmluvy na povinné zmluvné poistenie č. 123456 z dôvodu predaja vozidla k najbližšiemu možnému dátumu ukončenia.

1.2

Originálny doklad o dĺžke trvania poistenia a dĺžke bezškodového priebehu mi prosím zašlite na vyššie uvedenú adresu.

Čl. 2

2.1

Nespotrebované poistné mi prosím vráťte na môj účet č. 123456/1100 alebo poštovou poukážkou na moju adresu.

V Bratislave, dňa 15.05.2010

S pozdravom

Ján Vážny
poistník

Prílohy:

- Kópia kúpnej zmluvy
- Kópia veľkého technického preukazu so záznamom nového vlastníka vozidla

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď poistnej zmluvy z dôvodu predaja vozidla
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 411 953

Dnes: 1 686

Počet zobrazených vzorov: 19 696 751

Počet stiahnutých vzorov: 1 490 058