Nájdete si tu vzor žaloby, ktorou chcú možní dediči napadnúť platnosť závetu, v ktorom neboli uvedení.
Vložené: 6.apríla 2010 08:55
Zobrazené: 13 189 x
Stiahnuté: 899 x
Vyberte si vzor napadnutia závetu z dôvodu, že pozostalý neuviedol žiadateľa aj napriek jeho možnému právnemu nároku v závete.
Vložené: 6.apríla 2010 09:21
Zobrazené: 8 638 x
Stiahnuté: 477 x
Ponúkame vzor upozornenia, kde navrhovateľ spochybňuje pravosť závetu, z dôvodu, že poručiteľka v čase pred svojou smrťou trpela vážnou duševnou chorobou a stratou pamäti.
Vložené: 6.apríla 2010 10:07
Zobrazené: 6 596 x
Stiahnuté: 468 x
Nájdite vzor žaloby o určenie, že žalovaný nie je právoplatným dedičom po poručiteľovi na základe dôkazov, ktoré predložil žalobca.
Vložené: 31.augusta 2010 14:23
Zobrazené: 5 991 x
Stiahnuté: 351 x