Výhrady voči závetu po poručiteľovi

Alternatívny názov: Upozornenie o možnosti neplatného závetu z dôvodu choroby

Popis: Ponúkame vzor upozornenia, kde navrhovateľ spochybňuje pravosť závetu, z dôvodu, že poručiteľka v čase pred svojou smrťou trpela vážnou duševnou chorobou a stratou pamäti.

vložené 6.apríla 2010 10:07 | zobrazené: 6 485x | stiahnuté: 468x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Výhrady voči závetu po poručiteľke z dôvodu jej choroby

Vážený pán
JUDr. Juraj Nemec
Notársky úrad
Mýtna 18
852 02 Bratislava

Výhrady voči závetu po poručiteľke

Konanie o dedičstve po Jane Pribulovej, rodenej Vážnej, naposledy bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2010

Ja dole podpísaný Ján Vážny som brat poručiteľky. Dňa 02.03. som sa zúčastnil dedičského konania. Moja sestra, Mária Vážna, tu predložila ručne písaný závet poručiteľky, kde bol podpis zosnulej Jany Pribulovej a dvoch svedkov, ktorí potvrdili pravosť poslednej vôle.

Bohužiaľ o tejto poslednej vôle musím zapochybovať z dôvodu vážnej choroby poručiteľky. Trpela stratou pamäti a ťažkými duševnými poruchami. Ako jediného dediča uviedla poručiteľka moju sestru s odôvodnením, že ako jediná sa o pani Janu Pribulovú starala, s čím musím nesúhlasiť. Ako jediný som sa staral ja, zabezpečoval som lieky, chodil na nákupy a sprevádzal som zosnulú na návštevách u doktorov. Svedčia o tom aj vyjadrenia ošetrujúcich lekárov, najmä MUDr. Miroslava Pekného z Ružinovskej nemocnice v Bratislave, kde poručiteľka zomrela. Vyjadril sa, že vzhľadom k povahe choroby poručiteľky je možné mať pochybnosti o jej duševnej spôsobilosti disponovať svojím majetkom tri dni pred smrťou.

Žiadam preto, aby boli tieto moje výhrady v ďalšom konaní prešetrené.

V Bratislave dňa 11.04.2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Výhrady voči závetu po poručiteľke z dôvodu jej choroby
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 087 756

Dnes: 4 140

Počet zobrazených vzorov: 19 535 980

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 701