Vyberte si vzor oznámenia o výpovedi zo strany zamestnanca v prípade, že zamestnávateľ nereagoval na žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou
Vložené: 31.augusta 2010 14:42
Zobrazené: 174 611 x
Stiahnuté: 19 084 x
Ponúkame Vám jednoduchý vzor výpovede pracovnej činnosti, ktorú podáva zamestnanec zamestnávateľovi na základe dohody.
Vložené: 31.augusta 2010 14:09
Zobrazené: 128 385 x
Stiahnuté: 7 148 x
Ponúkame vzor okamžitého zrušenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z dôvodu spáchania trestného činu zamestnancom a jeho odsúdenia.
Vložené: 31.augusta 2010 15:46
Zobrazené: 44 162 x
Stiahnuté: 3 368 x
Ponúkame vzor výpovede - rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa pre vážne porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca s výpovednou lehotou dva mesiace.
Vložené: 2.septembra 2010 10:17
Zobrazené: 41 166 x
Stiahnuté: 3 606 x
Nájdite si vzor okamžitého zrušenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca z dôvodu zdravotných problémov, pretože zamestnávateľ nereagoval na predloženú lekársku správu.
Vložené: 31.augusta 2010 15:03
Zobrazené: 31 676 x
Stiahnuté: 1 719 x
Vyberte si vzor výpovede - okamžité zrušenie dohody o pracovnej činnosti od zamestnávateľa z dôvodu neplnenia si svojich pracovných povinností.
Vložené: 2.septembra 2010 09:45
Zobrazené: 29 810 x
Stiahnuté: 1 493 x