Okamžité zrušenie pracovného pomeru

Alternatívny názov: Okamžitá výpoveď zo strany zamestnávateľa

Popis: Ponúkame vzor okamžitého zrušenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z dôvodu spáchania trestného činu zamestnancom a jeho odsúdenia.

vložené: 31.augusta 2010 15:46
zobrazené: 44162

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
zastúpená: Miroslav Pekný, konateľ

Okamžité zrušenie pracovného pomeru

Rozsudkom Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 25.08.2010, č.j. 1 A 123/2010 ste bol odsúdený k nepodmienečnému trestu odňatia slobody v dobe trvania šiestich mesiacov.

Tento rozsudok bol vynesený na základe Vami spáchaného trestného činu napadnutia nadriadeného, ktorého ste sa dopustil behom plnenia pracovných povinností pri triedení odpadu v našej spoločnosti.

Vyššie uvedené fakty sú dôvodom k okamžitému zrušeniu pracovného pomeru podľa § 68 odst. 1 písm. a) ZP.
Zrušenie Vášho pracovného pomeru bolo prerokované s príslušným odborovým orgánom 28.08.2010. Dňom doručenia tohto opatrenia, to je 01.09.2010, končí uzatvorený pracovný pomer.

V Bratislave dňa 30.08.2010

Miroslav Pekný, ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa