Žaloba o zrušenie práva spoločného nájmu bytu

Alternatívny názov: Žiadosť k súdu o ukončenie nájmu pre spolubývajúceho

Popis: Nájdite si vzor žaloby, kde žalobca žiada, aby súd zrušil nájom pre jeho spolubývajúceho, pretože svojím správaním porušuje dohodu o spoločnom nájme.

vložené 26.apríla 2010 15:03 | zobrazené: 3 959x | stiahnuté: 377x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zrušenie práva spoločného nájmu bytu

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaný:

Miroslav Pekný
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210

Žaloba o zrušenie práva spoločného nájmu bytu

Čl. 1

1.1

Žalovaný je, podľa nájomnej zmluvy zo dňa 01.02.2001, mojím spolunájomcom bytu 4+2 vo výmere 296 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave, tvorenom tromi izbami, kuchyňou, jedným WC a kúpeľňou s WC, komorou a predsieňou. Byt je vybavený elektrickým bojlerom, plynovým sporákom s elektrickou rúrou, ústredným kúrením a kuchynskou linkou.

Čl. 2

2.1

Žalovaný v poslednom roku neustále navštevuje herne a kasína a tam na výherných hracích automatoch utráca takmer celú svoju mzdu a pravidelne sa oneskoruje s platením svojej časti nájomného a poplatkov za energie. Za posledné dva mesiace nezaplatil vôbec. Takýto stav je pre mňa dlhodobo nezvládnuteľný. Týmto správaním tak vytvára taký stav, ktorý bráni spoločnému užívaniu bytu a ktorý som ja nezavinil.

Čl. 3

3.1

S ohľadom na hore uvedené skutočnosti navrhujem vydanie tohto

r o z s u d k u

Právo odporcu na spoločný byt na prvom poschodí domu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave, sa ruší a byt bude ďalej užívať ako jediný nájomca žalobca. Žalovaný je povinný byt vypratať a taký odovzdať žalobcovi do 20 dní odo dňa, kedy rozsudok nadobudne právnu moc.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na toto konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Výsluch účastníkov
Nájomná zmluva z 01.02.2001

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zrušenie práva spoločného nájmu bytu
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 233 350

Dnes: 3 713

Počet zobrazených vzorov: 19 609 634

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 870