Žaloba o splnenie dohody o výmene bytov

Alternatívny názov: Žaloba, aby strany splnili dohodu o výmene bytov, na ktorej sa dohodli

Popis: Vyberte si vzor žaloby, kde žalobca požaduje dodržanie dohody o výmene bytov, na ktorej sa obe strany dohodli, pretože žalovaný túto dohodu odmieta dodržať bez udania dôvodu.

vložené: 27.apríla 2010 15:30
zobrazené: 2952

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o splnenie dohody o výmene bytov

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
Žalovaný je nájomcom bytu veľkostnej kategórie 3+1 vo výmere 120 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave, ktorý je rozdelený na spálňu, detskú izbu, kuchyňu spojenú s obývacou izbou a miestnosťou so všetkým sociálnym zariadením.

1.2
Ja som nájomcom bytu veľkostnej kategórie 2+1 vo výmere 90 m2 na piatom poschodí rovnakého domu, ako žalovaný.

Čl. 2

2.1
S písomným súhlasom prenajímateľa sme so žalovaným uzavreli dňa 01.02.2010 písomnú dohodu o výmene našich bytov, popísaných v Čl. 1.

2.2
Žalovaný bez závažných okolností odmieta uvedenú dohodu o výmene bytov splniť.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u

Žalovaný je povinný, na základe dohody o výmene bytu zo dňa 01.02.2010, odovzdať žalobcovi svoj vyprataný byt veľkostnej kategórie 3+1 vo výmere 120 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

Žalobca je povinný, na základe rovnakej dohody, odovzdať žalovanému svoj vysťahovaný byt veľkostnej kategórie 2+1 vo výmere 90 m2 na piatom poschodí rovnakého domu do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


V Bratislave, dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Písomný súhlas prenajímateľov
Dohoda o výmene bytov účastníkov z 01.02.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa