Výpoveď nájomnej zmluvy

Alternatívny názov: Ukončenie nájmu bytu výpoveďou

Popis: Ponúkame vzor výpovede nájomnej zmluvy zo strany nájomcu, ktorou sa tak ukončuje prenájom bytu medzi prenajímateľom a nájomcom.

vložené 13.augusta 2010 12:44 | zobrazené: 249 901x | stiahnuté: 11 836x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď nájomnej zmluvy

Výpoveď nájomnej zmluvy

Nájomca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
(ďalej len ,,nájomca“)

a

Prenajímateľ:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
(ďalej len ,,prenajímateľ“)

Výpoveď nájomnej zmluvy a nájmu bytu v dome č. 7 na Mýtnej ulici v Bratislave

Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 25.08.2009 mám na dobu neurčitú prenajatý a užívam byt 3 + kk bez príslušenstva na prvom poschodí domu č. 7 na Mýtnej ulici v Bratislave.

Nájom uvedeného bytu týmto vypovedám v trojmesačnej lehote, ktorá začne plynúť dňom 15.08.2010. Nájom sa tak skončí ku dňu 15.11.2010.

V Bratislave, dňa 10.08.2010

Ján Vážny
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Výpoveď nájomnej zmluvy
Hore

Chcete ukončiť nájom bytu, no neviete ako? V prvom rade je potrebné podať výpoveď nájomnej zmluvy. Výpoveď nájomnej zmluvy sa podáva písomne prenajímateľovi bytu s určením presného dátumu, ku ktorému výpoveď dávate. Výpoveď nájomnej zmluvy sa riadi pravidlom trojmesačnej lehoty ? teda pravidla, podľa ktorého oznamujete prenajímateľovi váš zámer tri mesiace dopredu, aby si mohol nájsť nového nájomcu. Výpoveď nájomnej zmluvy je písomnosť, ktorá si nevyžaduje dlhú ani náročnú prípravu a vďaka nášmu vzoru si ľahko a rýchlo napíšete vlastnú.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 074 308

Dnes: 1 298

Počet zobrazených vzorov: 19 526 456

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674