Neplatná výpoveď z nájmu bytu

Alternatívny názov: Sťažnosť na neplatné ukončenie nájomnej zmluvy

Popis: Vyberte si vzor odvolania v prípade, že prenajímateľ spísal neplatnú výpoveď z nájmu bytu pre nájomcu, pretože uviedol nesprávne a nepravdivé dôvody ukončenia nájmu.

vložené: 3.novembra 2010 09:21
zobrazené: 6209

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Prenajímateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890

Nájomca:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Neplatná výpoveď z nájmu bytu

Čl. 1

1.1
1.6.2010 som si prenajal byt na ulici Mýtna 7, 851 02 Bratislava o veľkosti 3+1 na druhom poschodí s príslušenstvom. Nájomné bolo stanovené na 400,- EUR mesačne, prvá platba bola zaplatená 15.06.2010.

1.2
Prenájom bytu bol na dobu neurčitú. Preto som byt bez váhania chcel prenajať.

Čl.2

2.1
10.9.2010 ste ma písomne kontaktoval, aby som sa do 30.9.2010 odsťahoval z prenajatého bytu z dôvodu poručenia dobrých mravov a to ste vysvetlili tým, že opakovane nedodržujem nočný pokoj, nedodržujem rozpis upratovania a sú na mňa časté sťažnosti od iných nájomníkov.

Čl. 3

3.1
Obvinili ste ma celkom neprávom, pretože so mnou v byte žije moja manželka a moja ročná dcéra, kvôli ktorej nemôžem rušiť nočný pokoj, dcérku ukladáme na spanie o 19:00.

3.2
Môj sused, ktorý býva hneď vedľa mňa, pán Juraj Nemec, často usporadúva nočné večierky a z jeho bytu vychádza hlasitá hudba po 22. Hodine. Už niekoľkokrát som ho okolo jednej hodiny rannej bol požiadať, aby si hudbu stíšil, pretože mi budú dieťa.

Čl. 4

4.1
Preto Vás žiadam, aby ste Vašu výpoveď z nájmu odvolal, inak budem nútený podať žalobu na okresný súd o určenie neplatnosti výpovedi z nájmu bytu, z Vašej strany.

V Bratislave dňa 14.9.2010

Miroslav Pekný
nájomca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa