Ponúkame vzor kúpnej zmluvy, v ktorej nájdete všetky potrebné náležitosti týkajúce sa kúpy alebo predaja psa.
Vložené: 15.apríla 2010 12:18
Zobrazené: 30 493 x
Stiahnuté: 2 323 x
Vyberte si vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy, na základe neodstránenia závažnej vady na tovare zakúpenom v obchode.
Vložené: 15.apríla 2010 13:43
Zobrazené: 20 613 x
Stiahnuté: 2 140 x