Závet – viac dedičov

Alternatívny názov: Závet v prípade viacerých dedičov

Popis: Ponúkame vám vzor závetu pre prípad,že dedičov je viac.

vložené 31.augusta 2010 09:57 | zobrazené: 42 641x | stiahnuté: 2 558x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Závet – viac dedičov

Závet – viac dedičov

Poručiteľ:

Ján Pekný
Letná 15, 896 55 Trnava
r. č.: 123456/8963

Svedok:

Jana Mladá
Romanova 13, 789 66 Bratislava
r. č.: 569789/8963

Svedok:

Karol Múdry
Dolnozemská 1, 852 35 Trnava
r. č.: 458966/7896      

Ja, dolu podpísaný Ján Pekný, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet:

Čl.1

1.1

Všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v mojom výlučnom vlastníctve, teda:

o rodinný dom v Trnave 789 66, Jarná 78
o stavebnú parcelu č. 125/78. výmera 500 m2 (zastavaná plocha)
o pozemková parcela č. 123/7, výmera 100 m2 (záhrada)

1.2

Všetky nehnuteľnosti sú zapísané v katastre nehnuteľností v Katastrálnom úrade v Trnave na LV č. 17,pre katastrálne územie Trnava, mesto Trnava.

odkazujem rovným dielom

1.3

Peter Starý, bytom Trnavská 18, 789 99 Trnava, r. č.: 123456/8966 (prvý dedič)

1.4

Pavol Majer, bytom Hlavná 29, 896 66 Bratislava, r. č.: 789658/8596 (druhý dedič)

Čl.2

2.1

Automobil zn. Škoda Felícia, evidenčné číslo BA 123 AA

odkazujem

2.2

Alena Kollárová, bytom Nábrežná 19, 789 55 Trnava, r. č. 123456/9696 (tretí dedič).

Čl.3

3.1

Ostatné hnuteľné veci a finančnú hotovosť

odkazujem

3.2

Katarína Slabá, bytom Romanova 18, 896 99 Trnava, r. č. 12598/8796 (štvrtý dedič).

V Trnave, dňa 31. augusta 2010

................................
Ján Pekný

Svedkovia:

......................
Jana Mladá

......................
Karol Múdry

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Závet – viac dedičov
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 233 652

Dnes: 4 015

Počet zobrazených vzorov: 19 609 805

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 870