Súhlas s vydaním rovnopisu z notárskej zápisnice

Alternatívny názov: Súhlas pre notára, že môže závet ukázať dedičovi

Popis: Nájdite si vzor súhlasu, kde poručiteľ povoľuje vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice k nahliadnutiu budúcemu dedičovi.

vložené: 13.apríla 2010 17:20
zobrazené: 7632

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vážený pán
JUDr. Juraj Nemec
Notársky úrad
Mýtna 18
852 02 Bratislava

Súhlas s vydaním rovnopisu z notárskej zápisnice

Vážený pán notár,

reagujem na Vašu otázku, či smiete pani Márie Peknej, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, vydať na jej žiadosť rovnopis z notárskej zápisnice ohľadom môjho dedičstva, ktorý som napísal dňa 15.03.2010.

Z dôvodu, že je pani Pekná uvedená ako jediný dedič, tak má právo nahliadnuť do závetu.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa