Plná moc na odovdzanie závetu do notárskej úschovy.

Alternatívny názov: Splnomocnenie osoby, aby odovzdala Váš závet k notárovi

Popis: Nájdite si vzor plnej moci, na základe ktorej splnomocnená osoba odovzdá Váš závet do notárskej úschovy. Splnomocnenie.

vložené 13.apríla 2010 16:52 | zobrazené: 21 803x | stiahnuté: 1 599x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Plná moc na odovzdanie závetu do notárskej úschovy

Plná moc

Týmto splnomocňujem svoju sestru Janu Vážnu, nar. 25.01.1987, bytom so mnou, aby odovzdala do notárskej úschovy
u JUDr. Juraja Nemca, notára Notárskeho úradu v Bratislave, Mýtna 18, môj vlastnoručne napísaný závet zo dňa 02.03.2010.

V Bratislave dňa 02.03.2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Plná moc na odovzdanie závetu do notárskej úschovy
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 30 844 325

Dnes: 4 039

Počet zobrazených vzorov: 18 757 016

Počet stiahnutých vzorov: 1 487 559