Odvolanie závetu

Alternatívny názov: Zrušenie závetu

Popis: Ponúkame Vám vzor odvolania závetu, v ktorom nie je uvedený dôvod odvolania.

vložené: 31.augusta 2010 12:30
zobrazené: 11131

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Odvolanie závetu

Ja dolu podpísaný Peter Mladý, rodné číslo 123456//7896, bytom Letná 19, 896 33 Bratislava, uskutočňujem toto odvolanie závetu:
Dňa 1.5.2010 som napísal vlastnou rukou závet, v ktorom som stanovil za dediča celého svojho majetku moju dcéru, Katarínu Mladú, rodné číslo 123698/7412, bytom Nábrežná 89, 896 66 Bratislava. Závet som uložil u notára p. Jána Silného, dňa 12.5.2010.

Tento svoj závet odvolávam.

V Bratislave, dňa 31. augusta 2010.

................................

Peter Mladý

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa