Žiadosť na súd o informáciu o zúčastnených osobách v rámci dedičského konania

Alternatívny názov: Dotaz na určité dedičské konanie

Popis: Ponúkame vzor žiadosti na súd, kde žiadateľ požaduje informáciu o zúčastnených a oprávnených dedičoch v dedičskom konaní z dôvodu, že poručiteľ mal v úschove jeho majetok. Dotaz na dedičské konanie.

vložené 6.apríla 2010 12:26 | zobrazené: 7 662x | stiahnuté: 497x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť na súd o informáciu o zúčastnených osobách v rámci dedičského konania. Dotaz na dedičské konanie.

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žiadosť na súd o informáciu o zúčastnených osobách v rámci dedičského konania

Dotaz na dedičské konanie po Jane Peknej, naposledy bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2010

Dozvedel som sa, že pani Jana Vážna, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, zomrela.

U hore menovanej pani som si schoval nástenné hodiny a obývaciu stenu do času, kým sa s manželkou vrátime zo služobnej cesty. Prosím preto, aby nástenné hodiny a obývacia stena, neboli zahrnuté do dedičstva.

Súčasne žiadam, aby mi boli oznámené mená a adresy poručiteľkiných dedičov, ktorých chcem požiadať o vrátenie obrazu.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žiadateľ
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť na súd o informáciu o zúčastnených osobách v rámci dedičského konania. Dotaz na dedičské konanie.
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 942 730

Dnes: 118

Počet zobrazených vzorov: 19 440 126

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 454