Uplatnenie dedičského práva v dedičskom konaní

Alternatívny názov: Oznámenie notárovi o vašej úschove a obsahu závetu po zosnulom

Popis: Nájdite si vzor uplatnenia práva a oznámenia notárovi o tom, že závet po pozostalom máte v úschove vy a zároveň ste jediným dedičom v rámci dedičského konania.

vložené 6.apríla 2010 11:23 | zobrazené: 7 927x | stiahnuté: 549x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Uplatnenie dedičského práva v dedičskom konaní po pozostalom.

Vážený pán
JUDr. Juraj Nemec
Notársky úrad
Mýtna 18
852 02 Bratislava

Uplatnenie dedičského práva v dedičskom konaní

Konanie o dedičstve po Jane Vážnej, naposledy bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2010

Okresný súd Bratislava I. mi oznámil, že Vás poveril ako súdneho komisára vykonaním úkonov v dedičskom konaní po mojej hore uvedenej sestre.

Sestra zanechala závet, kde uvádza ako jediného dediča mňa. Závet predložím pri konaní a týmto žiadam, aby mi bolo oznámené, kedy sa uskutoční dedičské konanie ohľadom pozostalosti po mojej sestre Jane Vážnej.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Uplatnenie dedičského práva v dedičskom konaní po pozostalom.
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 30 700 201

Dnes: 588

Počet zobrazených vzorov: 18 671 922

Počet stiahnutých vzorov: 1 487 385