Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi do pasív dedičstva

Alternatívny názov: Oznámenie notárovi, že pôžička po zosnulom ešte nebola splatená a uplatnenie nároku na pohľadávku

Popis: Vyberte si vzor prihlásenia pohľadávky u notára, v ktorej sa žiadateľ domáha zaplatenia pôžičky, ktorú poskytol zosnulému. Pohľadávku žiada zaradiť do pasív dedičstva.

vložené: 6.apríla 2010 15:00
zobrazené: 14158

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vážený pán
JUDr. Juraj Nemec
Notársky úrad
Mýtna 18
852 02 Bratislava

Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi do pasív dedičstva

Dedičské konanie po Miroslavovi Peknom, naposledy bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, zosnulom 02.01.2010

Okresný súd Bratislava I. mi oznámil, že Vás poveril ako súdneho komisára uskutočnením úkonov v konaní o dedičstve po mojom hore uvedenom susedovi.

Chcel by som Vás informovať o pôžičke, ktorú som pánovi Peknému požičal dňa 15.02.2009. Na pôžičku sme spísali aj tichú dohodu, kópiu ktorej prikladám ako dôkaz. Pôžička bola vystavená na čiastku 33 000,- EUR. Pán Pekný sa zaviazal, že pôžičku splatí najneskôr do dvoch rokov odo dňa zapožičania.

Prosím, aby moja pohľadávka za pána Pekného bola zaradená do pasív dedičstva. Prosím, aby mi bolo oznámené, kto sú dediči a ktorý z nich bude povinný mi dlh poručiteľa zaplatiť.

V Bratislave 10.04.2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Dôkaz:
Kópia tichej dohody medzi pánom Miroslavom Pekným a Jánom Vážnym
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa