Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní

Alternatívny názov: Splnomocnenie osoby v rámci dedičského konania

Popis: Vyberte si vzor splnomocnenia, v ktorej splnomocniteľ dáva plnú moc splnomocnencovi na zastupovanie v dedičskom konaní

vložené 6.apríla 2010 10:47 | zobrazené: 118 223x | stiahnuté: 7 842x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní. Splnomocnenie.

Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní

Týmto splnomocňujem pána Miroslava Pekného, narodeného 12.03.1987, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava na zastupovanie v dedičskom konaní po mojom nevlastnom bratovi Jurajovi Nemcovi, naposledy bytom Mýtna 12, 820 01 Bratislava, zosnulom 04.01.2010.

Plná moc sa zužuje iba na činnosti:

a)

b)c)

d)

odmietnutie alebo neodmietnutie dedičstva po poručiteľovi

zúčastnenie sa na všetkých stretnutiach v tomto konaní, najmä predbežného šetrenia, prejednávania dedičstva, súpisu aktív a pasív, uskutočnenia návrhov, prehlásení a vyjadrení

uzavretie dohody o vysporiadaní dedičstva či inej dohody v tomto konaní

prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí a iných písomností a vôbec uskutočnenia všetkého, čo bude potrebné k ukončeniu dedičského konania.

Súhlasím s tým, aby môj zástupca uzavrel mojím menom aj takú dohodu o vysporiadaní dedičstva, podľa ktorej by som nezískal z dedičstva žiadny podiel. Medzi sebou sme sa dohodli a naše záujmy nie sú vo vzájomnom rozpore.

V Bratislave dňa 11.04.2010

Ján Vážny
splnomocniteľ
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní. Splnomocnenie.
Hore

Prebieha práve dedičské konanie, ktoré sa vás týka, ale vy sa na ňom z rôznych príčin nemôžete zúčastniť? Riešením je plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní. Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní musí presne uvádzať, kto je splnomocniteľ, kto splnomocnenec a na aké činnosti ho plná moc oprávňuje. Myslite na všetko, čo musí byť v plnej moci obsiahnuté. Vzorová plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní je vám k dispozícii a vďaka nej nebude spísanie splnomocnenia žiadny problém.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 074 456

Dnes: 1 446

Počet zobrazených vzorov: 19 526 563

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674