Písomné prehlásenie o neodmietnutí resp. prijatí dedičstva

Alternatívny názov: Vyhlásenie dediča notárovi, že dané dedičstvo prijíma

Popis: Ponúkame vzor prehlásenia, v ktorom dedič oznamuje notárovi, že dedičstvo, ktoré mu bolo zanechané prijíma a je si zároveň vedomý svojich práv aj povinností vyplývajúcich z neho.

vložené: 6.apríla 2010 15:57
zobrazené: 9880

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vážený pán
JUDr. Juraj Nemec
Notársky úrad
Mýtna 18
852 02 Bratislava

Písomné prehlásenie o neodmietnutí resp. prijatí dedičstva

Konanie o dedičstve po Jane Vážnej, naposledy bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2010

Včera ste ma informoval o možnosti odmietnutia dedičstva a tiež ste ma oboznámil s následkami takéhoto odmietnutia dedičstva. Prehlasujem, že dedičstvo po hore uvedenej poručiteľke neodmietam, ale ho prijímam.

Som si vedomý toho, že neodmietnutie (prijatie) dedičstva je konečné a neodvolateľné, a že sa týka všetkého majetku, ako aj dlhov, ktoré prináležia do dedičstva, i toho majetku, ktorý by sa mohol v budúcnosti objaviť.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
brat zostaviteľky

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa