Pracovná zmluva

Pracovná zmluva je základnou zmluvou v rámci pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Musí byť uzatváraná na základe Zákonníka práce. Pracovná zmluva vzniká na základe dohody o prijatí zamestnanca do zamestnania. Vypracúva ju zamestnávateľ, ktorý v nej uvádza všetky potrebné práva a povinnosti ako zamestnanca tak aj seba - zamestnávateľa. Rovnako je uvedený druh a miesto výkonu práce, rozsah práce, ako aj cena práce, teda výška mzdy pre zamestnanca. Taktiež v nej býva uvedený pracovný čas, doba práce - určitá alebo neurčitá, ako aj možnosti ukončenia zamestnaneckého vzťahu. Od charakteru práce závisí aj uvádzanie napr. náhrady škody a pod.  V prípade akýchkoľvek potrieb upresnenie obsahuje pracovná zmluva aj rôzne dodatky, v závislosti od práce. Pracovná zmluva býva vyhotovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostáva každá zo strán - zamestnanec aj zamestnávateľ. Pracovnú zmluvu a jej vzory ponúkame aj Vám na stiahnutie a to úplne zdarma.

Pracovná zmluva - vzory

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Vyberte si vzor žiadosti, ktorú podáva uchádzač o prácu svojmu možnému zamestnávateľovi, kde prejavuje svoj záujem o prijatie do zamestnania.

Vložené: 23.júna 2010 14:18 | Zobrazené: 677578x | Stiahnuté: 99 449x Zobraziť celý vzor zmluvy

Pracovná zmluva

Ponúkame vzor pracovnej zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom, kde sú uvedené všetky podmienky, práva a povinnosti oboch strán.

Vložené: 28.júna 2010 10:34 | Zobrazené: 129046x | Stiahnuté: 19 751x Zobraziť celý vzor zmluvy

Dodatok k pracovnej zmluve

Predĺženie pracovného pomeru a všetky podobné dodatočné informácie, ktoré nie sú v pracovnej zmluve, obsahuje Dodatok k pracovnej zmluve a jeho vzor.

Vložené: 27.augusta 2010 14:33 | Zobrazené: 84572x | Stiahnuté: 8 248x Zobraziť celý vzor zmluvy

Zmluva o predĺžení trvania pracovnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú

Nájdite si vzor zmluvy o predĺžení trvania pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú o ďalšie obdobie po dohode zamestnávateľa a zamestnanca.

Vložené: 29.júna 2010 15:38 | Zobrazené: 18872x | Stiahnuté: 1 673x Zobraziť celý vzor zmluvy

Dohoda o zmene pracovného času

V rámci pracovnej zmluvy môže byť spísaná aj Dohoda o zmene pracovného času, ktorá tvorí jej dodatok. Všetko potrebné ponúka vzor tejto dohody.

Vložené: 25.augusta 2010 14:58 | Zobrazené: 17699x | Stiahnuté: 1 448x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť o kratšiu pracovnú dobu

Vyberte si vzor žiadosti o zmenu pracovného času, konkrétne o skrátenie pracovnej doby v dôsledku vážneho zdravotného stavu manželky zamestnanca.

Vložené: 30.augusta 2010 15:15 | Zobrazené: 15926x | Stiahnuté: 879x Zobraziť celý vzor zmluvy

Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru

Ponúkame praktický vzor, na základe ktorého sa spisuje Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Vložené: 13.augusta 2010 11:27 | Zobrazené: 12526x | Stiahnuté: 1 274x Zobraziť celý vzor zmluvy

Ponuka uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve

Nájdite vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve, predmetom ktorého je zmena miesta výkonu práce.

Vložené: 27.augusta 2010 15:18 | Zobrazené: 7522x | Stiahnuté: 677x Zobraziť celý vzor zmluvy

Pracovná zmluva pre automechanika kamiónov

Ponúkame vám vzor pracovnej zmluvy pre automechanika kamiónov, v ktorej je uvedený stupeň náročnosti práce, mzda, pracovný čas, miesto výkonu a pod.

Vložené: 27.augusta 2010 10:08 | Zobrazené: 5766x | Stiahnuté: 968x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o doplatok do výšky minimálnej mzdy

Vyberte si vzor žaloby, ktorú podáva zamestnanec ako žalobca na žalovanú spoločnosť, kde pracuje, pretože mu nevypláca výšku minimálnej mzdy podľa pracovnej zmluvy a žiada jej doplatenie.

Vložené: 6.septembra 2010 12:55 | Zobrazené: 3206x | Stiahnuté: 329x Zobraziť celý vzor zmluvy

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 21 675 444

Dnes: 1 118

Počet zobrazených vzorov: 14 558 686

Počet stiahnutých vzorov: 1 476 578