Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru

Alternatívny názov: Rozviazanie pracovného pomeru

Popis: Ponúkame praktický vzor, na základe ktorého sa spisuje Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

vložené 13.augusta 2010 11:27 | zobrazené: 16 455x | stiahnuté: 1 286x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru

Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru

Zamestnávateľ:

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Miroslav Pekný, konateľ

a

Zamestnanec:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

uzatvárajú túto

dohodu o rozviazaní pracovného pomeru

Ján Vážny pracuje od 01.06.1995 v spoločnosti ABC a.s. ako strážnik areálu na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy.
Dňom 31.08.2010 skončí tento pracovný pomer dohodou.

Tento pracovný pomer bude rozviazaný na žiadosť zamestnanca z dôvodu zmeny jeho bydliska.

Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden z nich prevzal zamestnanec a druhý zamestnávateľ.

V Bratislave, dňa 10.08.2010

Ján Vážny
zamestnanec

Miroslav Pekný, ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 973 501

Dnes: 720

Počet zobrazených vzorov: 19 459 788

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503