Ponuka uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve

Alternatívny názov: Žiadosť uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve

Popis: Nájdite vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve, predmetom ktorého je zmena miesta výkonu práce.

vložené: 27.augusta 2010 15:18
zobrazené: 10517

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zamestnávateľ:
ABC, s.r.o.
Adresa:
Nábrežná 10, 896 55 Bratislava
IČO:
123 456 789
Zástupca
Mgr. Katarína Slabá
Ján Malý
Námestie slobody 10,
896 66 Bratislava


V e c: Ponuka uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve, ktorej predmetom by bola zmena miesta výkonu práce.
V súlade s ustanovením § 63 Zákonníka práce a na základe písomného rozhodnutia zamestnávateľa, spoločnosti ABC, s.r.o., o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách, Vám oznamujeme, že nemáme možnosť Vás ďalej zamestnávať na pracovnej pozícii – THP pracovník zo dňa 1.5.2007.
Nakoľko však počnúc mesiacom október 2010 otvárame pobočku v Trnave, ponúkame Vám týmto možnosť uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve, ktorého predmetom by bola zmena miesta výkonu práce.
Pokiaľ s tým nesúhlasíte, ponúkame Vám možnosť skončiť pracovný pomer dohodou.

V Bratislave, dňa 27.augusta 2010

..............................
Mgr. Katarína Slabá


-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa