Žaloba o doplatok do výšky minimálnej mzdy

Alternatívny názov: Žaloba o doplatenie minimálnej mzdy podľa zákona

Popis: Vyberte si vzor žaloby, ktorú podáva zamestnanec ako žalobca na žalovanú spoločnosť, kde pracuje, pretože mu nevypláca výšku minimálnej mzdy podľa pracovnej zmluvy a žiada jej doplatenie.

vložené: 6.septembra 2010 12:55
zobrazené: 5071

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
KAPA, a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o doplatok do výšky minimálnej mzdy

Správny poplatok vo výške33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Od 01.08.2002 pracujem v žalovanej firme na pozícii pomocného pracovníka expedície. Túto prácu vykonávam v týždennej pracovnej dobe, ktorá bola dohodnutá pracovnou zmluvou.

Čl. 2

2.1
Pracovnou zmluvou bola so žalovanou firmou dohodnutá výška mojej odmeny, dohodnutá bola mesačná mzda vo výške minimálnej mzdy v čiastke 300,- EUR. Bez ohľadu na zmluvnú povinnosť mi firma vypláca iba čiastku 250,- EUR. Dôvodom, ktorý firma uvádza, sú nedostatočné finančné prostriedky na vyplatenie celej mzdy.

2.2
Firma mi nevypláca úplnú mzdu už od februára. Súhrnom mi teda od mesiaca február do augusta dlží mesačne čiastku 50,- EUR, celkom 300,- EUR. Opakovane som vyžadoval doplatenie dlžnej čiastky, doteraz však bezúspešne.

Čl. 3

3.1
Na základe vyššie uvedených faktov preto navrhujem vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovaná firma je povinná vyplatiť žalobcovi čiastku vo výške 300,- EUR a uhradiť náklady spojené s týmto súdnym konaním. Úhrada musí byť urobená najneskôr do troch dní od dátumu nadobudnutia právomoci tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 06.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Pracovná zmluva zo dňa 01.08.2002
Výsluch žalobcu
Prípis zo dňa 10.04.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa