Žiadosť o kratšiu pracovnú dobu

Alternatívny názov: Žiadosť, aby bol zamestnancovi skrátený pracovný čas

Popis: Vyberte si vzor žiadosti o zmenu pracovného času, konkrétne o skrátenie pracovnej doby v dôsledku vážneho zdravotného stavu manželky zamestnanca.

vložené: 30.augusta 2010 15:15
zobrazené: 25160

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210

Žiadosť o kratšiu pracovnú dobu

Vo Vašej spoločnosti vykonávam prácu na pozícii strážnik objektu na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy zo dňa 01.09.2002. V zmluve je stanovená týždenná pracovná doba.

Moja manželka sa v dôsledku vážnej dopravnej nehody stala takmer bezmocnou a z toho dôvodu sa o ňu starám prevažne dlhodobo a sústavne.

Týmto Vás žiadam o skrátenie pracovnej doby na šesť hodín denne a to od 9. do 15. hodiny. V tomto čase sa o manželku starajú deti.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

V Bratislave, dňa 20.08.2010

Ján Vážny
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa