Odvolanie predchádzajúceho písomného súhlasu so zárobkovou činnosťou

Alternatívny názov: Odvolanie povolenia k vedľajšej zárobkovej činnosti

Popis: Nájdite si vzor odvolania, kde zamestnávateľ odvoláva svoje predchádzajúce povolenie na vedľajšiu zárobkovú činnosť zamestnanca.

vložené: 7.septembra 2010 14:11
zobrazené: 3796

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný

Odvolanie predchádzajúceho písomného súhlasu so zárobkovou činnosťou

Súhlas k vedľajšej zárobkovej činnosti v odbore zámočníctvo Vám bol dňa 02.06.2010 písomne udelený našou spoločnosťou.

Vzhľadom ku skutočnosti, že prevádzkou Vašej vedľajšej činnosti prichádza k zníženiu pracovných výkonov dosahovaných na základe pracovnej zmluvy v našej spoločnosti, svoj súhlas k tejto činnosti odvolávame.

Vyzývame Vás týmto k ukončeniu svojej vedľajšej zárobkovej činnosti a to bez zbytočného odkladu.

V Bratislave dňa 06.09.2011

Ing. Miroslav Pekný
ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa