Žaloba o zúženie spoločného majetku manželov

Alternatívny názov: Návrh na súd, aby bol spoločný majetok zúžený a pridelený jednému z manželov

Popis: Ponúkame radu a vzor žaloby pre prípad, že jeden z manželov je závislý na automatoch, rozpredáva spoločný majetok a druhý preto požaduje pridelenie spoločného majetku na jeho stranu

vložené 29.apríla 2010 14:57 | zobrazené: 5 445x | stiahnuté: 378x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zúženie spoločného majetku manželov

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobkyňa:

Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaný:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210

Žaloba o zúženie spoločného majetku manželov

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o


Čl. 1

1.1

So žalovaným sme vstúpili do manželstva dňa 12.08.1998 na Mestskom úrade Bratislave I., pričom naše manželstvo stále trvá a je bezdetné. Žalovaný neustále navštevuje herne a kasína a tam na výherných automatoch utráca takmer celú svoju mzdu a niekedy i spoločné peniaze určené na domácnosť. Evidentne sa stal na týchto automatoch závislý, čo však popiera a na liečenie tiež odmieta ísť. Navyše začal predávať spoločné veci, aby získal ďalšie prostriedky.

Čl. 2

2.1

V tejto situácii by ďalšie trvanie spoločného majetku v zákonnom rozsahu odporovalo dobrým mravom, pretože žalovaný sa stáva spoluvlastníkom vecí, ktoré obstarávam výhradne zo svojho príjmu.

Čl. 3

3.1

Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Spoločný majetok manželov Márie a Jána Vážnych, ktorí vstúpili do manželstva dňa 12.08.1998 na Mestskom úrade Bratislava I., sa zužuje na veci tvoriace bežné vybavenie spoločnej domácnosti.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobkyni náklady na konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

V Bratislave, dňa 10.04.2010

Mária Vážna
žalobkyňa

Dôkaz:

Výsluch odporcov
Sobášny list odporcov
Výsluch rodičov odporcov Milana a Aleny Vážnych a Františka a Daniely Nemcových

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zúženie spoločného majetku manželov
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 233 382

Dnes: 3 745

Počet zobrazených vzorov: 19 609 656

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 870